Hakkımızda

E-ARŞİV FATURA

E-ARŞİV E-Arşiv, e-fatura uygulaması dışında kalanlara kâğıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkân tanıyan uygulamadır. E-Arşiv uygulamasına geçen mükelleflerin matbu fatura düzenlemesi sona ereceğinden anlaşmalı matbaada fatura bastırmasına gerek olmayacaktır. Bir firma internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapıyorsa ve gelir tablosu brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzerinde ise e-arşiv uygulamasına geçmek zorundadır. E-arşiv uygulamasına geçmek için öncelikle e-fatura uygulamasına geçilmek zorundadır. E-faturanın faydalarını, e-arşiv için de söyleyebiliriz. E-arşiv fatura düzenleyebilmek için öncelikle her yöntem için geçerli olmak üzere, mükelleflerin öncelikle Kamu Sertifikasyon Merkezi’nden (KamuSM) mali mühür başvurusu yapmaları gerekmektedir. Sonrasında bahsedeceğim yöntemlerden birini seçerek e-arşiv fatura düzenleyebilirler. Özel entegrasyon; Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yetki ve izin almış Özel Entegratörler aracılığıyla e-Arşiv Fatura geçişi sağlanabilir.Özel Entegratörler’in de Portal, Konnektör ve Entegrasyon olmak üzere 3 ayrı yöntemi vardır.

Portal: Yılda en fazla 6000 adet gelen/giden fatura adedine sahip mükelleflerin kullanabileceği yöntemdir. Mükellefin kullandığı muhasebe programının (ERP) önemi yoktur. Faturalar manuel oluşturulup kesilir. Gelen e-Arşiv Fatura olmadığı için muhasebe programına herhangi bir e-Arşiv Fatura işlemeye gerek yoktur.

Konnektör: Muhasebe programında yer alan alanlar doğrultusunda sorgular (kodlar) yazılarak elde edilen ara bir yazılımdır. Muhasebe programlarıyla uyumlu çalışabildikleri gibi içerisinde yer alan Fatura Oluşturma alanından da kolaylıkla faturalar oluşturulmasını sağlayarak bağımsız da çalışabilmektedir. Muhasebe programında verilerin çekilmesini sağlayarak faturaların tekli veya toplu gönderimini gerçekleştirir.

Entegrasyon: Muhasebe programlarıyla gerekli yazılımsal süreç (Entegrasyon) tamamlandıktan sonra muhasebe programının içerisinden fatura gönderilebilen yöntemdir.

  Bir diğer e-arşiv fatura yöntemi ise direkt entegrasyon; mükelleflerin, kendilerine ait bilgi işlem sistemlerinin, Başkanlığın sistemlerine entegre edilmesi yolundan yararlanılabilir. Bu yöntemi kullanan kullanıcılar, 7/24 kesintisiz bir bağlantı sağlayarak e-Arşiv Fatura oluşturup gönderebilirler. Bu yöntemden yararlanmak için ise faydalanmak istenildiğini belirtmek, yüksek maliyet ve güçlü bir altyapı gerekmektedir.