Hakkımızda

E-FATURA

 E-fatura, bir faturada bulunması gereken bilgilere sahip, kağıt fatura ile aynı hukuki geçerliliğe sahip elektronik belgedir. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından, taraflar arasında fatura dolaşımını güvenli ve sağlıklı bir biçimde sağlamak amacı ile oluşturulmuştur. E-faturaya geçmesi zorunlu olanlar; 2014 yılı ve devam eden yıllarda brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olan mükelleflerdir. Bunun dışında isteyen tüm mükellefler bu sisteme geçiş yapabilir.

E-faturanın faydaları ve avantajları nelerdir? Öncelikle fatura maliyetini düşürür ve sürecini kısaltır. Harcanan iş gücünü azaltır. Faturaların daha güvenli ve daha hızlı gönderimini sağlar.

E-fatura sistemine 3 farklı şekilde erişilebilir. Bunlar GİB (Portal), özel entegratör (portal, konnektör, web servisi) ve direkt entegrasyondur. GİB Portal; Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) web üzerinde küçük çaplı e-Fatura kullanıcıları için tasarladığı bir çözümdür. e-Fatura’lar manual olarak ve yükleme yöntemi ile oluşturulabilmektedir. Portal yönteminde yükleme yolu ile fatura düzenleme sınırı aylık 500 olarak belirlenmiştir. Bu nedenle yükleme yaptığınız e-Fatura’larda aylık 500 adedi geçtiği takdirde GİB Portal’ından yollanması mümkün olmayacaktır. GİB Portal’ında arşive alıp indirmediğiniz faturaların saklanma yükümlülüğü GİB sorumluluğunda değildir. GİB faturalarınızı GİB sunucularında saklamayı taahhüt etmemektedir. Olası bir durumda faturanızı sistemde bulamadığınız takdirde GİB sorumlu tutulamaz. Özel entegratör GİB tarafından yetki ve izin almış entegratörlerdir. Özel Entegratörler’in de Portal, Konnektör ve Entegrasyon olmak üzere 3 ayrı yöntemi vardır.

Portal: Yılda en fazla 6000 adet gelen/giden fatura adedine sahip mükelleflerin kullanabileceği yöntemdir.Mükellefin kullandığı muhasebe programının (ERP) önemi yoktur. Faturalar manuel oluşturulup kesilerek, muhasebe programına da yine manuel olarak işlenir.

Konnektör: Muhasebe programında yer alan alanlar doğrultusunda sorgular (kodlar) yazılarak elde edilen ara bir yazılımdır.Muhasebe programlarıyla uyumlu çalışabildikleri gibi içerisinde yer alan Fatura Oluşturma alanından da kolaylıkla faturalar oluşturulmasını sağlayarak bağımsız da çalışabilmektedir. Muhasebe programında verilerin çekilmesini sağlayarak faturaların tekli veya toplu gönderimini gerçekleştirir. Entegrasyon: Muhasebe programlarıyla gerekli yazılımsal süreç (Entegrasyon) tamamlandıktan sonra muhasebe programının içerisinden fatura gönderilebilen yöntemdir. Son olarak Direkt entegrasyon; Mükelleflerin, kendilerine ait bilgi işlem sistemlerinin, Başkanlığın e-Fatura Uygulamasına entegre edilmesi yolundan yararlanılabilir. Bu yöntemi kullanan kullanıcılar, 7/24 kesintisiz bir bağlantı sağlayarak e-Fatura oluşturup gönderebilirler. Bu yöntemden yararlanmak için ise faydalanmak istenildiğini belirtmek, yüksek maliyet ve güçlü bir altyapı gerekmektedir.